Bài 5.7 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Hai điện trở R1và R2=4R1 được mắc son... DeHocTot.com

Bài 5.7 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Hai điện trở R1và R2=4R1 được mắc song song với nhau. Khi tính theo R1 thì điện trở tương đương của đoạn mạch này có kết quả nào dưới đây?

A. 5R1                  B. 4R1                  C. 0,8R1               D. 1,25R1

Trả lời:

Chọn C. 0,8R1

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay