Bài 5.8 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Điện trở tương đương của đoạn mạc... DeHocTot.com

Bài 5.8 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1=4Ω và R2=12Ω mắc song song có giá trị nào dưới đây?

 

A.16Ω           B.48Ω           C.0,33Ω         D.3Ω

 

Trả lời:

Chọn D.3Ωde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay