Bài 59.2 trang 121 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Trong các dụng cụ tiêu thụ điện năng, ... DeHocTot.com

Bài 59.2 trang 121 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Trong các dụng cụ tiêu thụ điện năng, điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng nào để có thể sử dụng trực tiếp ? Cho ví dụ.

Trả lời:

Điện năng biến đổi thành nhiệt năng. Ví dụ như bàn là, nồi cơm điện...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay