Bài 6.1 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 -  Hai điện trở R1=R2=20Ω được mắc vào... DeHocTot.com

Bài 6.1 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


 Hai điện trở R1=R2=20Ω được mắc vào hai điểm A, B.
a. Tính điện trở tương đương R của đoạn mạch AB khi R1 mắc nối tiếp với R2. R lớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần?
b. Nếu mắc R1 song song với R2 thì điện trở tương đương R’ của đoạn mạch khi đó là bao nhiêu? R’ lớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần?
c. Tính tỉ số \(tbl_{R_{tđ} \over {R{'_{tđ}}}}{\rm{ }}\)
 
Trả lời:
 
a) R của đoạn mạch AB là: R = R1 + R2 = 20 + 20 = 40Ω
Vậy R lớn hơn mỗi điện trở thành phần
b) Khi Rmắc song song với R2 thì:
\(R_{t{\rm{đ}}}^' = tbl_{R_1}{R_2 \over tbl_R_1} + {R_2} = tbl_20 \times 20} \over {20 + 20 = 10\Omega \)
Vậy R’ nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.
c) Tỉ số giữa R và R’tđ là: \(tbl_{R_{td} \over {R{'_{td}}}}{\rm{  = }}tbl_40} \over {10 = 4 \)


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay