Bài 6.6 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Cho mạch điện AB có sơ đồ như hình 6.2... DeHocTot.com

Bài 6.6 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Cho mạch điện AB có sơ đồ như hình 6.2, trong đó điện trở R1=3r; R2=r; R3=6r; điện trở tương đương của đoạn mạch này có giá trị nào dưới đây?

A. 0,75r                B. 3r              C.2,1r                            D. 10r

Trả lời:

Chọn C. 2,1rde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay