Bài 6.8 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - điện trở tương đương của đoạn mạc... DeHocTot.com

Bài 6.8 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


điện trở tương đương của đoạn mạch AB có sơ đồ như trên hình 6.4 là RAB=10Ω, trong đó các điện trở R1=7Ω; R2=12Ω. Hỏi điện trở Rx có giá trị nào dưới đây?

A. 9Ω                   B. 5Ω                   C. 4Ω                   D. 15Ω

Trả lời:

Chọn đáp án C. 4Ω 
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay