Bài 7.1 trang 19 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diệ... DeHocTot.com

Bài 7.1 trang 19 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện, một dây dài 2m có điện trở R1 và dây kia dài 6m có điện trở R2. Tính tỉ số \({{{R_1}} \over {{R_2}}}\)

Trả lời:

Ta có: \({{{R_1}} \over {{R_2}}} = {{{l_1}} \over {{l_2}}} = {2 \over 6}\) . Vậy \({{{R_1}} \over {{R_2}}} = {1 \over 3}\)
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay