Bài 7.4 trang 19 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Một đoạn dây dẫn bằng đồng dài l1=10... DeHocTot.com

Bài 7.4 trang 19 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Một đoạn dây dẫn bằng đồng dài l1=10m có điện trở R1 và một dây dẫn bằng nhôm dài l2=5m có điện trở R2. Câu trả lời nào dưới đây là đúng khi so sánh R1 và R2?

A. R1=2R2                             

B. R1<2R2           

C. R1>2R2           

D. Không đủ điều kiện để so sánh R1 với R2.

Trả lời:

Chọn D. Không đủ điều kiện để so sánh R1 với R2.


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay