Bài 8.5 trang 22 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Một dây nhôm dài l1=200m, tiết diện S1=1m... DeHocTot.com

Bài 8.5 trang 22 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Một dây nhôm dài l1=200m, tiết diện S1=1mm2 thì có điện trở R1=5,6Ω. Hỏi một dây nhôm khác tiết diện S2=2mm2 và điện trở R2=16,8Ω thì có chiều dài l2 là bao nhiêu?

Trả lời:

Chiều dài của dây nhôm có tiết diện S1 = 1mm2 và điện trở R2 = 16,8Ω là  \(l = {{16,8} \over {5,6}}{l_1}\)

Vậy chiều dài của dây nhôm có tiết diện S2 = và điện trở R2 = 16,8Ω là:  \({l_2} = 2l = 2 \times {{16,8} \over {5,6}}{l_1} = 6{l_1} = 1200m\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay