Bài 8.7 trang 22 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Một dây dẫn đồng chất có chiều dài l... DeHocTot.com

Bài 8.7 trang 22 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Một dây dẫn đồng chất có chiều dài l, tiết diện đều S có điện trở là 8Ω được gập đôi thành một dây dẫn mới có chiều dài \({l \over 2}\). Điện trở của dây dẫn mới này là bao nhiêu?

A. 4Ω                             B. 6Ω                       

C. 8Ω                             D. 2Ω

Trả lời:

Chọn A. 4Ω   
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay