Bài 9.1 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - ... DeHocTot.com

Bài 9.1 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Trong các kim loại đồng, nhôm, sắt và bạc, kim loại nào dẫn điện tốt nhất?
 
A. Sắt                            B. Nhôm             
 
C. Bạc                           D. Đồng
 
Trả lời:
 
Chọn C. Bạc


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay