Bài 9.3 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Có ba dây dẫn với chiều dài và tiết di... DeHocTot.com

Bài 9.3 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Có ba dây dẫn với chiều dài và tiết diện như nhau. Dây thứ nhất bằng bạc có điện trở R1, dây thứ hai bằng đồng có điện trở R2 và dây thứ ba bằng nhôm có điện trở R3. Khi so sánh các điện trở này, ta có:

A. R1>R2>R3                  B. R1>R3>R2                 

C. R2>R1>R3                  D. R3>R2>R1

Trả lời:

Chọn D. R3>R2>R1


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay