Bài 9.5 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Một cuộn dây dẫn bằng đồng với khố... DeHocTot.com

Bài 9.5 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Một cuộn dây dẫn bằng đồng với khối lượng của dây dẫn là 0,5kg và dây dẫn có tiết diện 1mm2.
a. Tính chiều dài dây dẫn, biết khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3.
b. Tính điện trở của cuộn dây này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.
 
Trả lời:
 
a) Chiều dài dây dẫn là: \(l = {V \over S} = {m \over {D{\rm{S}}}} = {{0,5} \over {{{89.10}^{ - 4}}}} = 56,18m\)

b) Điện trở của dây là:  \(R = \rho {l \over S} = 1,{7.10^{ - 8}}.{{56,18} \over {{{10}^{ - 6}}}} = 1\Omega \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay