Bài 9.9 trang 25 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối ... DeHocTot.com

Bài 9.9 trang 25 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hệ giữa điện trở R của dây dẫn với chiều dài l, tiết diện S của dây dẫn và với điện trở suất ρ của vật liệu làm dây dẫn.

 

A. \(R = \rho {S \over l}\)

B. \(R = {l \over {\rho S}}\)

C. \(R = {{l{\rm{S}}} \over \rho }\)

D. \(R = \rho {l \over S}\)

Trả lời:

Chọn D. \(R = \rho {l \over S}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay