Để học tốt Sinh học lớp 9 - Giải bài tập Sinh học lớp 9 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Sinh học lớp 9 - DeHocTot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 9 - Sách giáo khoa lớp 9 - Sinh học lớp 9


DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến

Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn

Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Bài 45-46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI

Bài 51-52: Thực hành: Hệ sinh thái

CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

Bài 56- 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.