ADJECTIVE + (that) + CLAUSE (Tính từ + mệnh đề) Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 - ... DeHocTot.com

ADJECTIVE + (that) + CLAUSE (Tính từ + mệnh đề) Unit 6 SGK Tiếng Anh 9

Tiếng anh


ADJECTIVE + (that) + CLAUSE (Tính từ + mệnh đề).

Một số tính từ chỉ cảm giác (adjectives of emotion) có thể có một mệnh để theo sau.

e.g. We’re glad (that) everyone came back home safely.

(Chúng tôi vui vì mọi người trở về nhà an toàn.)

I'm afraid (that) the matter isn’t approved.

(Tôi e rằng vấn đề không được chấp thuận.)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay