COMBINING SIMPLE SENTENCES WITH ADJECTIVE CLAUSES (Kết hợp câu đơn với mệnh đề tính từ) Unit 8 SGK Tiếng Anh 9 - COMBINING SIMPLE SENTENCES WITH ADJECTIVE CLAUSES(... DeHocTot.com

COMBINING SIMPLE SENTENCES WITH ADJECTIVE CLAUSES (Kết hợp câu đơn với mệnh đề tính từ) Unit 8 SGK Tiếng Anh 9

Tiếng anh


COMBINING SIMPLE SENTENCES WITH ADJECTIVE CLAUSES

(Kết hợp câu đơn với mệnh đề tính từ)

E.g: Is this the letter ? You wanted me to post it.

(Phải đây là lá thư? Anh muốn tôi gửi nó.)

⟹ Is this the letter (which/ that) you wanted me to post? 

This is the hotel. We stayed at it last summer.

Đế kết hợp 2 câu đơn với mệnh đề tính từ, chúng ta thực hiện những bước sau:

 - Tìm từ liên hệ với nhau (cùng chi một người / sự việc) ở hai câu,

 - Xác định câu nào là mệnh dẻ tinh từ.

Thường câu chỉ sự việc xảy ra trước;

Câu chỉ sự việc đang diễn tiến;

Câu chỉ sự việc có tính lâu đài, sự kiện hiển nhiên

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay