Getting started - Unit 3 trang 22 Tiếng Anh lớp 9 - 1. GETTING STARTED (Khởi động) Work with a p... DeHocTot.com

Getting started - Unit 3 trang 22 Tiếng Anh lớp 9

Tiếng anh


1. GETTING STARTED (Khởi động)

Work with a partner. Look at the pictures and take turns to talk about activities in the countryside

(Thực hành với một bạn cùng lớp. Nhìn vào tranh và lần lượt nói về các hoạt động ở nông thôn)

Hướng dẫn giải:

1. A woman is planting/watering the vegetables.

2. Some boys are swimming in the river.

3. A woman is collecting eggs.

4. Some women are harvesting the rice

5. A man is feeding a pig.

6. A boy on the buffalo back is flying a kite.

7. The boys are playing football in the village common.

Tạm dịch: 

1. Một người phụ nữ đang tưới/ trồng rau.

2. Một vài cậu bé đang bơi trên dòng sông.

3. Một người phụ nữ đang thu nhặt trứng.

4. Một vài người phụ nữ đang thu hoạch lúa.

5. Một người đàn ông đang cho lợn ăn. 

6. Một cậu bé trên lưng trâu đang thả diều.

7. Các cậu bé đang chơi bóng đá trong làng. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay