Getting started - Unit 9 trang 74 SGK Tiếng Anh lớp 9 - 1. GETTING STARTEDMatch the pictures to the correc... DeHocTot.com

Getting started - Unit 9 trang 74 SGK Tiếng Anh lớp 9

Tiếng anh


1. GETTING STARTED

Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner

(Ghép tranh với các từ đúng. Sau đó so sánh câu trả lời của mình với câu trả lời của bạn khác.)

snowstorm         earthquake          volcano          typhoon

Hướng dẫn giải:

Picture 1 : snowstorm                     Picture 2 : earthquake

Picture 3 : volcano                          Picture 4 : typhoon

Tạm dịch: 

Ảnh 1: bão tuyết

Ảnh 2: động đất

Ảnh 3: núi lửa

Ảnh 4: bão nhiệt đới

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay