PREPOSITON + RELATIVE PRONOUN (Giới từ + đại từ quan hệ) Unit 8 SGK Tiếng Anh 9 - PREPOSITON + RELATIVE PRONOUN (Giới từ + đạ... DeHocTot.com

PREPOSITON + RELATIVE PRONOUN (Giới từ + đại từ quan hệ) Unit 8 SGK Tiếng Anh 9

Tiếng anh


PREPOSITON + RELATIVE PRONOUN (Giới từ + đại từ quan hệ)

Khi đại từ quan hệ làm túc từ cho một giới từ, chúng ta có hai cách viết

a. Preposition + relative pronoun + clause (giới từ trước đại từ quan hệ)

e.g.: The painting at which you are looking is Picasso’s one.

(Bức tranh anh đang nhìn là tranh của Picasso.)

The man about whom you had talked with me came this morning.

(Người đàn ông anh đã nói với tôi đã đến sáng nay.)

b. Preposition after the verb (Giới từ sau động từ.)

e.g.: The matter (which /that) you are anxious about is considered.

(Vấn đề anh lo lắng được cứu xét.)

What’s the matter (which I that) you always think of'?

(Vấn đề bạn luôn nghĩ đến là gì?)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay