VERB + GERUND (Động từ + danh động từ) Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 - VERB + GERUND. (Động từ + danh động từ).... DeHocTot.com

VERB + GERUND (Động từ + danh động từ) Unit 5 SGK Tiếng Anh 9

Tiếng anh


VERB + GERUND. (Động từ + danh động từ).

Tiếng Anh có một số động từ có động từ theo sau ở dạng danh động từ (gerund) như : MIND (quan tâm), AVOID (tránh), MENTION (quan tâm). FINISH (làm xong), PRACTISE (thực hành), POSTPONE (hoãn lại), IMAGINE (tưởng tượng), CONSIDER (xem xét), ENJOY (thưởng thức, thích thú), ADMIT (nhận), SUGGEST (đề nghị). CAN’T HELP (không thể không...), CAN’T BEAR CAN’T STAND (không thể chịu được),...

e.g.: His son enjoys reading picture-books.

(Con trai ông ấy thích đọc sách truyện tranh.)

They postponed building a new school in the area.

(Họ đã hoãn xây một trường mới ở khu vực này.)

1.Động từ theo sau giới từ luôn luôn ở dạng danh động từ (gerund),

e.g.: He’s interested in speaking English.

(Anh ấy thích nói tiếng Anh.)

His brother gave up smoking.

(Anh của anh ấy đã bỏ hút thuốc.)

2. Những động từ như : NEED (cần), REQUIRE (cần), DESERVE (xứng đáng), WANT (cần),... có động từ theo sau ở dạng danh động từ (gerund) khi chủ từ là từ chỉ đồ vật hay sự việc và có nghĩa bị động (passive meaning).

e.g.: This room needs repainting.

(Phòng này cần được sơn lại.)

Your hair requires cutting.

(Tóc bạn cần được cắt.)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay