Câu 1. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - Đa phương tiện là gì? Hãy nêu một số ... DeHocTot.com

Câu 1. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Đa phương tiện là gì? Hãy nêu một số ví dụ về đa phương tiện.

Trả lời:

- Đa phương tiện là kết hợp thông tin nhiều dạng khác nhau và các thông tin đó có thể được hiện mộ cách đồng thời.

- Một số ví dụ về đa phương tiện:

 + Khi giảng bài, thầy cô giáo vừa nói vừa dùng phấn (bút) viết hoặc vẽ hình lên bảng;

 + Trong sách giáo khoa gồm có nội dung chữ, tranh, bản đồ, âm thanh, ảnh động, đoạn phim (video clip),...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay