Câu 1. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - Siêu văn bản là gì? Hãy phân biệt sự k... DeHocTot.com

Câu 1. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Siêu văn bản là gì? Hãy phân biệt sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web.

Trả lời:

- Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản hình ảnh, âm thanh, video,... và các siêu liên kết tới các văn bản khác;

- Sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web.

Siêu văn bản Trang Web
Là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản hình ảnh, âm thanh, video,... Là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet (hay được gọi là địa chỉ trang web)


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay