Câu 1. Trang 52 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - Tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính?T... DeHocTot.com

Câu 1. Trang 52 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính?

Trả lời:

Cần bảo vệ máy tính vì:

- Thông tin được tạo ra và lưu trữ trong máy tính ngày càng nhiều, chúng rất quan trọng hoặc được sử dụng thường xuyên;

- Nhiều rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sử dụng máy tính;

- Sự mất an toàn thông tin ở quy mô lớn hoặc ở tầm quốc gia có thể đưa tới những hậu quả vô cùng to lớn.



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay