Câu 1. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - ... DeHocTot.com

Câu 1. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Hãy cho biết mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu

Trả lời:

Mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào các trang chiếu:

- Dùng để minh họa nội dung dạng văn bản;

- Làm cho bài trình chiếu hấp dẫn và sinh động;de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay