Câu 2. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần... DeHocTot.com

Câu 2. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif

Trả lời:

- Ghép các ảnh tĩnh thành dãy và thay đổi thứ tự của các ảnh trong dãy, thêm hoặc bớt khỏi dãy.

- Đặt thời gian xuất hiện của mỗi ảnh tĩnh trong dãy.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay