Câu 2. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - ... DeHocTot.com

Câu 2. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Hãy trình bày các khái niệm địa chỉ của trang web, website và địa chỉ website

Trả lời:

- Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet (hay được gọi là địa chỉ trang web)

- Webside là một hay nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung - hay gọi là địa chỉ của website;de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay