Câu 3. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - Em áp dụng các hiệu ứng động có sẵn ... DeHocTot.com

Câu 3. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Em áp dụng các hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng trên trang chiếu bằng lệnh nào?

Trả lời:

Ta có thể đặt hiệu ứng để các trang chiếu tự động hiển thị lần lượt, từ trang chiếu đầu tiên đến trang chiếu cuối cùng bằng cách thực hiện các bước như sau:

 1. Chọn các trang chiếu cần áp dụng hiệu ứng động có sẵn.

 2. Mở bảng chọn Slide Show và chọn Animation Schemes.

 3. Nháy chọn Apply to All Slide.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay