Câu 3. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - ... DeHocTot.com

Câu 3. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện

Trả lời:

Các dạng thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện gòm:

- Văn bản

- Hình ảnh

- Ảnh động

- Âm thanh

- Phim (đoạn phim)

- Các tương tác.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay