Câu 3. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - ... DeHocTot.com

Câu 3. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Hãy nên tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame và insert Frame trên thanh công cụ của phần mềm Beneton Movie Gif

Trả lời:

- Nút lệnh Add Frame(s) : Thêm ảnh mới vào ảnh động, ảnh tĩnh sẽ được thêm vào cuối dãy hình hiện thời;

- Nút lệnh Insert Frame (s): Ảnh thêm vào sẽ được chèn vào trước khung hình đã chọn.

- Khác nhau: Nút lệnh Add Frame(s) thì thêm ảnh mới vào ảnh động, ảnh tĩnh sẽ được thêm vào cuối dãy hình hiện thời, còn nút lệnh Insert Frame (s) thì chèn ảnh tĩnh vào trước khung hình đã chọn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay