Câu 3. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - Ta có thể nhập những đối tượng nào l... DeHocTot.com

Câu 3. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu

Trả lời:

- Văn bản

- Hình ảnh, biểu đồ

- Âm thanh, phim...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay