Câu 3. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc vớ... DeHocTot.com

Câu 3. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp các trang chiếu

Trả lời:

Những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp các trang chiếu

- Có thể nhìn được toàn bộ các trang chiếu của bài trình chiếu;

- Có thể sao chép hoặc di chuyển các trang chiếu.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay