Câu 4. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - Phân biệt khái niệm hộp thư và địa ch... DeHocTot.com

Câu 4. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Phân biệt khái niệm hộp thư và địa chỉ thư điện tử

Trả lời:

Hộp thư điện tử (mail box) Địa chỉ thư điện tử
Là một dịch vụ thư điện tử trên Internet nhằm cung cấp cho người dùng một phương tiện để gửi, nhận thư điện tử. Là tên địa chỉ trên một máy chủ lưu hộp thư nào đó của Internet để người dùng có thể gửi thư đi và nhận thư đến.


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay