Câu 4. Trang 63 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - Tại sao cần bảo vệ thông tin và có trá... DeHocTot.com

Câu 4. Trang 63 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Tại sao cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với môi trường thông tin đưa lên mạng và internet

Trả lời:

Cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với môi trường thông tin đưa lên mạng và internet vì

- Thông tin rất quan trọng.

- Môi trường mạng internet là môi trường truyền bá, phổ biến thông tin một cách thuận tiện nhanh nhất với phạm vi toàn thế giớide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay