Câu 5. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đ... DeHocTot.com

Câu 5. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống

Trả lời:

Một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội:

- Trong nhà trường;

- Trong khoa học;

- Trong y học;

- Trong thương mại;

- Trong quản lí xã hội;

- Trong nghệ thuật;de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay