Câu 5. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - Dịch vụ nào của internet được nhiều n... DeHocTot.com

Câu 5. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Dịch vụ nào của internet được nhiều người sử dụng nhất để xem thông tin

Trả lời:

Dịch vụ "Tổ chức và khai thác thông tin trên wenb" của Internet được nhiều người sử dụng nhất để xem thông tin. Trên dịch vụ đó người dùng có thể dễ dàng truy cập các trang web khác nhau để xem thông tin.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay