Câu 5. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - Hãy cho biết mục đích và cách sử dụng... DeHocTot.com

Câu 5. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Hãy cho biết mục đích và cách sử dụng máy tìm kiếm. Hãy kể tên một số máy tìm kiếm?

Trả lời:

- Mục đích của máy tìm kiếm là nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin trên Internet theo đúng yêu cầu.

- Một số máy tìm kiếm:

+ Google: https://www.google.com.vn

+ Yahoo: https://www.yahoo.com

+ Microsoft: https://www.bing.com

+ Alta Vista: https://www.altavista.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay