Câu 6. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - ... DeHocTot.com

Câu 6. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Giả sử em vừa đọc bài thơ được soạn bằng phần mềm soạn thảo văn bản trên màn hình vừa nghe nhạc bằng phần mềm chơi nhạc được phát qua loa. Những thông tin em thu nhận được có phải đa phương tiện không?

Trả lời:

Những thông tin trên là đa phương tiện bởi chúng là sản phẩm của đa phương tiện.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay