Câu 6. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - ... DeHocTot.com

Câu 6. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Làm thế nào để máy tính của em có thể kết nối được mạng internet

Trả lời:

Để máy tính của em có thể kết nối được với mạng Internet, cần phải đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để họ hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập Internetde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay