Câu 6. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - Hãy liệt kê các thao tác làm việc với h... DeHocTot.com

Câu 6. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Hãy liệt kê các thao tác làm việc với hộp thư điện tử

Trả lời:

Các thao tác làm việc với hộp thư điện tử là:

 1. Người gửi viết thư và ghi địa chỉ người nhận;

 2. Người dùng gửi thư cho máy chủ thư điện tử

 3. Máy chủ thư điện tử chuyển vânh thư điện tử nhờ Internet

 4. Máy chủ thư điện tử nhận thư và gửi cho người nhận.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay