Câu 7. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 - Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ... DeHocTot.com

Câu 7. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tin học


Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử:

(A) www.vnexpress.net

(B) NgaBT@gmail.com

(C) hungnv@yahoo.com

(D) www.dantri.com.vn

Trả lời:

Chọn B và Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay