Để học tốt Toán lớp 9 - Giải bài tập Toán lớp 9 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 9 - DeHocTot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 9 - Sách giáo khoa lớp 9 - Toán lớp 9


PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 1
Chương I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA
Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT
PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 1
Chương I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Bài 5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời

Chương II. ĐƯỜNG TRÒN
PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 2
Chương III - HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Chương IV - HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2
Chương III - GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
Chương IV - HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU
BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.